“Šezdeset godina obrazovanja socijalnih radnika u Bosni i Hercegovini“.

“Šezdeset godina obrazovanja socijalnih radnika u Bosni i Hercegovini“.

U 2018. godini navršava se šezdeset godina obrazovanja socijalnih radnika u Bosni i Hercegovini. Tim povodom Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevo i  Odsjek za socijalni rad organizuju međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom „Šezdeset godina obrazovanja socijalnih radnika u Bosni i Hercegovini“.

Konferencija će biti održana 11.10.2018. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Konferencija će biti organizovana u tri panela na sljedeće teme:

  1. Između normativnog i stvarnog u praksi socijalnog rada
  2. Ka svjetskim standardima u obrazovanju socijalnih radnika
  3. Socijalna politika u savremenom društvu.

Pozivamo Vas da aktivno učestvujete u radu konferencije na način da predložite Vaše teme koje su u vezi sa temama panela.

Rok za dostavljanje sažetaka: 01.09.2018. godine.

Obavijest o prihvatanju sažetka: 15.09.2018. godine.

Rok za dostavljanje kompletnih radova: 30.11.2018. godine.

Adresa za prijavu i dostavu sažetaka: konferencija.sr2018@gmail.com